Algemene Voorwaarden Alt-invest.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen
van digitale producten en/of diensten die te koop worden aangeboden op www.alt-invest.nl.
Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w.
downloaden van gratis of betaalde producten) via Alt-invest.nl houdt in dat u
deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.
1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en
inclusief 21% BTW.

1.2 Na het betalen en ontvangen van het product kan er geen vergoeding worden terug betaald worden als het niet bevalt.

1.3 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.Alt-invest.nl
geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Een link naar het product
wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

1.4 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat
de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Alt-invest.nl. De
voorwaarden van deze overeenkomst zijn op Alt-invest.nl beschikbaar
voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u
deze voorwaarden ook te accepteren.

1.5 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en nietoverdraagbare
recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel
eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij
Alt-invest.nl.

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun
geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Alt-invest.nl.
U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het
intellectueel eigendomsrecht.

2.2 Alt-invest.nl garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen
inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 Klanten hebben in beide gevallen het recht om binnen 14 dagen geld terug te krijgen minus administratie- en transactiekosten,

tenzij de verkopende partij al bezig is met de uitvoering van de overeenkomst.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent
zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan
Alt-invest.nl. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen
van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en
virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

                        3.3 Alt-invest is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij investeringen, de cursus dient als leer materieel en niet als investeringsadvies. Investeringsadviezen gelden in het algemeen en hoeven niet voor elke klant gelden, investeringen aan de hand van een investeringsadvies is op eigen risico en handelen.

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van Alt-invest.nl berust copyright. Het is
daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te
verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te
modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5 Bestelling annuleren

5.1 Op digitale producten van Alt-invest.nl geldt een 30 dagen niet-goedgeld-terug garantie met uitzondering van een Premium account.

6 Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden
vervangen door een door Alt-invest.nl vast te stellen nieuwe vergelijkbare
bepaling.
6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.